Czym są nieruchomości i jak na nich zarobić?

0
168
Rate this post

Według polskiego prawa cywilnego, nieruchomościami nazywa się części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębną własność, a także budynki lub ich części, na trwałe związane z gruntami. Inaczej mówiąc, są to wszystkie budynki przylegające na stałe do powierzchni ziemi. Jest to całkowity wytwór człowieka, od fazy projektu, poprzez wykonanie, aż do ukończenia oraz użytkowania obiektu.
Nieruchomości mogą być doskonałą i przyszłością inwestycją. Jednak, trzeba najpierw zainwestować w nie dużo funduszy oraz uzbroić się w cierpliwość. Mimo tego, są to inwestycje niemal pewne, tym bardziej, gdy posiada się umiejętność planowania, analizy planów zagospodarowania przestrzennego miast, a także przewidywania wahań na rynku.
Często, kupując jakiś budynek za niewielkie pieniądze, chociażby dosyć stary i zdewastowany, ale na odpowiedniej działce, będąc cierpliwym, można na nim sporo zarobić. Przykładem takich wzrostów cen działek, mogą być te zlokalizowane blisko stacji drugiej linii metra w Warszawie.