Czynniki wpływające na wartość nieruchomości

0
171
Rate this post

Na podjęcie decyzji o zakupie nieruchomości największy wpływ będzie zapewne miała jej wartość obecna i przewidywana w przyszłości. Szacując je, należy wziąć pod uwagę przynajmniej kilka czynników, mianowicie:
– położenie nieruchomości ? wartość nieruchomości pod względem położenia zależeć będzie od regionu geograficznego, stanu zaludnienia tego regionu, ukształtowania terenu, warunków klimatycznych czy też zasobności danego terenu w bogactwa mineralne,
– przeznaczenie nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego ? grunty, przekształcane z rolnych na działki budowlane, niemal natychmiast zyskują na wartości,
– stopień zagospodarowania infrastrukturą ? w przypadku działek budowlanych jest jednym z ważniejszych czynników kształtujących cenę, chodzi o: uzbrojenie działki, dostępność drogi dojazdowej, dostępność mediów,
– stan nieruchomości ? czyli przede wszystkim stopień jej zużycia (domu, lokalu), wiek budynku i jego wielkość,
– i oczywiście poziom cen rynkowych, które w największym stopniu kształtują wartość nieruchomości a wynikają z wielkości popytu, podaży i zasobności społeczeństwa.