Typy budynków

0
165
Rate this post

Budynek stanowi obiekt budowlany, który został na stałe związany z gruntem i wyodrębniony z przestrzeni dzięki przegrodom budowlanym, zawierający fundamenty i dach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ze względu na podstawową funkcję użytkową budynku ustalano następujące rodzaje/typy budynków: przemysłowe, produkcyjne i energetyczne, transportu i łączności, handlowe i usługowe, składowe, biurowe, ochrony zdrowia i opieki społecznej, mieszkalne, oświaty, nauki, kultury i kultu religijnego, produkcyjne i usługowe rolnictwa oraz gospodarcze, inne. Ze względu na przewidywalny okres użytkowania budynków, wyróżniamy budynki tymczasowe i stałe. W zależności od umiejscowienia względem pozostałych obiektów dzielimy je na budynki wolnostojące, szeregowe, bliźniacze, a w zależności od wysokości i ilości kondygnacji na parterowe, jednopiętrowe i wielokondygnacyjne.