Podział nieruchomości ze względu na kategorie

0
187
Taxi car on the street at night
Rate this post

Nieruchomości można podzielić według kryterium ekonomicznego na nieruchomości inwestycyjne (takie jak grunty i budynki ujęte w bilansie firmy jako inwestycje długoterminowe), operacyjne (powszechnie wykorzystywane przez inwestora w działalności jego przedsiębiorstwa), operacyjne nadmiarowe (określane często jako nieruchomości trwale zbędne, zwykle przeznaczone do sprzedaży) oraz nieruchomości stanowiące zapas (zwykle takimi na rynku handlują deweloperzy). Nieruchomości dzieli się również według klasyfikacji funkcjonalnej na nieruchomości mieszkalne, nieruchomości niemieszkalne (to głównie nieruchomości przemysłowe ? hale magazynowe, zakłady produkcyjne i rekreacyjno -wypoczynkowe – ośrodki wypoczynkowe, kąpieliska, boiska i hale, stadiony sportowe oraz nieruchomości rolne i leśne), nieruchomości handlowo-usługowe, a także nieruchomości traktowane w kategoriach dobra ekonomicznego (to takie dzięki którym firma uzyskuje przychód). Nieruchomości mieszkalne dzieli się głównie na: samodzielne domy i mieszkania.