Transporty ponadnormatywne

0
265
Rate this post

Zezwolenie na transport ponadnormatywny kategorii trzeciej wydawane jest przez odpowiedni urząd na okres jednego miesiąca, sześciu miesięcy, a także dwunastu miesięcy oraz dwóch lat.

Dla jakich pojazdów wydawane jest zezwolenie kategorii trzeciej?

Zezwolenie kategorii trzeciej wydawane jest dla pojazdów o wysokości nie większej niż 4,3 metra, a także o szerokości nieprzekraczającej 3,2 metra.

Przewóz materiałów niebezpiecznych

Oczywiście oprócz odpowiednich wymiarów istotne jest podanie w zgłoszeniu również środków zabezpieczających ładunek. Każdy transportowany towar powinien zostać przytwierdzony. Koniecznie muszą być również zachowane warunki specjalne podczas transportu materiałów uznanych za niebezpieczne.

Sprzęt niezbędny w transporcie ponadnormatywnym

Sprzęt wykorzystywany do transportu ponadnormatywnego powinien cechować się dużą wytrzymałością i sprawnością techniczną. Urządzenia muszą być obsługiwane przez przeszkolony personel posiadający odpowiednie kwalifikacje. Kontrolę nad sprzętem sprawuje Inspektorat Transportu Drogowego.