Kompostownia ziemia polska

0
215
Rate this post

Kompostownie to zakłady zajmujące się przetwarzaniem odpadów organicznych na skalę przemysłową. Mamy tam do czynienia z podobnymi procesami jak w naszym przydomowym kompostowniku tyle, że na skalę przemysłową. Tam również zachodzą procesy mineralizacji, czyli utleniania substancji organicznych do takich związków jak siarczany czy azotany oraz oczywiście woda i dwutlenek węgla oraz proces humifikacji czyli powstawania próchnicy. Zachodzące procesy są egzotermiczne, a powstająca temperatura osiąga nawet 70 stopni. Efektem tych procesów jest powstanie znakomitej jakości nawozu ? kompostu, o właściwościach zbliżonych do obornika. Kompostownia ziemia polska to produkt ekologiczny, powstający bowiem z odpadów, które już nikomu nie były potrzebne. Oczywiście, aby przeprowadzać proces kompostowania na skalę przemysłową, potrzebne są specjalistyczne maszyny, odpowiednie sita, które odrzucą zbyt mało rozdrobniony materiał czy też urządzenia do regularnego przewracania kompostu na gigantycznych często pryzmach.