Wyjazdy integracyjne – Pabianice

0
248
Rate this post

Nagrody w pracy
Nauka o zarządzaniu zna dużo różnych metod nagradzania pracowników. Jest to słuszne postępowanie, ponieważ nagroda sprawdza się o wiele lepiej niż kara, która blokuje inicjatywę i stwarza poczucie skrzywdzenia. Do materialnych nagród należą podwyżki, niematerialnych pochwały, z kolei pomiędzy nimi stoi forma pośrednia – na przykład wyjazdy integracyjne, na które większość pracowników czeka.
Wyjazdy integracyjne wysyłają do uczestników sygnał, że firma dba o nich i troszczy się ich dobre samopoczucie. Stanowi to niezwykle ważny komunikat, który przekłada się na poczucie związania z firmą, lojalność i sympatię wobec niej. Dla niektórych ludzi niezwykle istotna jest możliwość stałego podnoszenia swoich kompetencji, dlatego chętnie uczestniczą w wyjazdach szkoleniowych, które dają im możliwość uczenia się. Z kolei inni wolą odpoczywać i zapoznawać się ze swoimi współpracownikami na gruncie bardziej neutralnym niż biuro lub zakład pracy. Pozwala to wypracować metody komunikacji dobre dla zespołu.