Inowłódz

0
201
Rate this post

Nie są znane dokładne początki grodu obronnego, który usytuowany był nad Pilicą – wiadomo jedynie, że miało to miejsce nim ukształtowało się państwo pierwszych Piastów. W dalszych wiekach przynależał on do Wielkopolski i cieszył się mianem grodu królewskiego – nie da się jednak prześledzić i określić losów jego mieszkańców.
Powstał tam również w połowie XIV wieku, na życzenie Kazimierza Wielkiego, zamek. Potem na skutek zadłużenia zmieniał on właścicieli, aż został wykupiony i rozbudowany przez Władysława Jagiełlo. Zamek pół wieku później został zastawiony na poczet walk z Krzyżakami. Po tym jak podczas potopu szwedzkiego został wysadzony w powietrze nigdy nie został odbudowany. Dopiero współcześnie rozpoczęto prace, zabezpieczono fundamenty i umożliwiono ich zwiedzanie.
To nie wszystko jednak, co architektura w Inowłodzu ma do zaoferowania – warto zwrócić również uwagę na kościół św. Idziego, zbudowany przez Władysława Hermana. Św. Idzi był patronem rodzin bezdzietnych, a kościół mu poświęcony został zbudowany w podzięce za narodziny potomka.