Elektryczne Uprawnienia

0
275
Rate this post

Kwalifikacje zawodowe dla elektryków podzielić można na dwie główne grupy według stanowisk: Dozoru oraz Eksploatacji. Zakres wiedzy z ich zakresu różni się i dlatego też egzaminy na uprawnienia elektryczne przy nich są różne, chociaż oba przyjmują formę ustnego testu wiedzy kandydata. Przy stanowisku Eksploatacji zwraca się szczególną uwagę na zagadnienia związane z: zasadami budowy, działania, a także technicznych warunków obsługi urządzeń, oraz instalacji wraz z siecią; zasady oraz wymagania bezpieczeństwa samej pracy wraz z ochroną przeciwpożarową i umiejętnościami związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy; zasady eksploatacji urządzeń, sieci oraz instalacji, wraz z ich instrukcjami; instrukcje postępowania w trakcie awarii, pożaru i innych zagrożeń bezpieczeństwa, zarówno ludzkiego, środowiska, jak i obsługi urządzeń; zasady wraz z warunkami przeprowadzania prac o charakterze kontrolno-pomiarowym i montażowym. Uzyskanie pozytywnej oceny skutkuje otrzymaniem uprawnień, które ważne są przez 5 lat od daty wydania świadectwa kwalifikacyjnego, które wydaje Komisja w okresie 14 dni od daty pozytywnego egzaminu. Do testu przystąpić może każdy, kto posiada stosowną wiedzę, którą to można nabyć albo na drodze kursu, albo samodzielnej nauki.