Użytkowanie wieczyste
1 vote, 5.00 avg. rating (97% score)

W Internecie, na specjalnie przygotowanych portalach, można znaleźć wiele ogłoszeń dotyczących kupna, sprzedaży oraz wynajmu różnorodnych nieruchomości przeznaczonych nie tylko pod użytkowanie mieszkalne, ale także do różnego rodzaju działalności gospodarczej.

Z nieruchomościami związany jest termin użytkowania wieczystego, który dotyczy nieruchomości gruntowej. Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej, która jest własnością skarbu państwa, województwa, gminy bądź powiatu osobie fizycznej bądź prawnej na czas określony, który trwa 99 lat. Czasami zdarza się, że okres ten jest krótszy, jednak nie może być mniejszy niż 40 lat. Dotyczy to przede wszystkim gruntów położonych w granicach administracyjnych miast. Prawo użytkowania wieczystego zostało wprowadzone w 1961 roku ustawą o gospodarce terenami w miastach i na osiedlach. Prawo to swoją konstrukcją nawiązuje do wywodzącej się z prawa rzymskiego dzierżawy wieczystej i charakterystycznej dla feudalnego prawa własności podzielonej. Warto pamiętać także o tym, że do 1898 roku użytkowanie wieczyste było praktycznie jedyną możliwością nabycia gruntów państwowych znajdujących się na terenie miast anonserek – sex randki.

Warto wiedzieć, że użytkowanie wieczyste jest formą pośrednią pomiędzy własnością, a prawami rzeczowymi ograniczonymi, z tym, że zdecydowanie bardziej jest zbliżone jednak do własności. Prawo powstaje w wyniku zawarcia umowy, która przybiera postać aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej. Osoba oddająca grunt w użytkowanie pozostaje jego właściciele i z tego tytułu pobiera roczną opłatę od użytkownika. Ponadto użytkownik wieczysty ma pełne prawo własności także do budynków, które znajdują się na gruncie. Każdemu użytkownikowi wieczystemu przysługuje także prawo do żądania przed zakończeniem umowy, przedłużenia użytkowania wieczystego na kolejne okresy. W lipcu 2005 roku została wprowadzona ustawa, która mówi o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, o które mogą się ubiegać osoby fizyczne, które są użytkownikami wieczystymi.