Pośrednicy a nieruchomości
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Pośrednicy a nieruchomości

Z pojęciem nieruchomości związany jest zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami, który polega na kojarzeniu stron transakcji zarówno przy zakupie, jak i sprzedaży, zamianie oraz najmie nieruchomości.

Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, pośrednikiem w obrocie nieruchomościami może być osoba fizyczna, która posiada odpowiednią licencję zawodową, która została nadana w trybie przepisów owej ustawy. Istnieje kilka zawodów związanych z obsługą nieruchomości i należy do nich zarządca nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz rzeczoznawca majątkowy. Zawody te działają na podstawie ustawy o obrocie nieruchomościami, która określa podstawowe i najważniejsze zasady prowadzenia działalności zawodowej w tym zakresie. Warto pamiętać, że są to zawody regulowane, a wykonywanie działalności w zakresie wyżej wymienionych zawodów wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz uprawnień, które nabywa się w toku różnorodnych szkoleń anonserek – porady erotyczne.

W celu uzyskania licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami trzeba posiadać wyższe wykształcenie, a także ukończyć studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami bądź też posiadać wykształcenie wyższe w zakresie gospodarki nieruchomościami. Niezbędne jest także posiadanie odpowiednio udokumentowanej praktyki, która pozwala uzyskać niezbędne umiejętności oraz doświadczenie. Osoba, która ubiega się o licencję musi być ponadto niekarana oraz posiadać pełną zdolność do prawnych czynności. Należy pamiętać także o tym, że jeśli o taką licencję ubiega się osoba ze średnim wykształceniem, to jest ona zobowiązana do zdawania państwowego egzaminu. Licencję uprawniającą do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami nadaje minister Infrastruktury.