Autostrada
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Autostrada jest to droga o ograniczonej dostępności, bowiem nie każdy pojazd może się nią poruszać. W polskim kodeksie drogowym wymienione są kategorie pojazdów, które mają zakaz wjazdu na autostradę. Autostrady projektowane i budowane są w celu zapewnienia bezpiecznego, płynnego i bardzo szybkiego ruchu pojazdów między różnymi częściami kraju, a także między różnymi państwami. Bezpieczeństwo ruchu zapewniają dwie, oddzielone od siebie pasem zieleni i barierami jezdnie, każda dla innego kierunku ruchu. Na autostradach występują jedynie bezkolizyjne skrzyżowania, a i te spotkać można bardzo rzadko. Na drogach tej kategorii zabronione jest zawracanie, cofanie i zatrzymywanie się, co gwarantuje wzrost bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego. Każda autostrada cechuje się wysokiej jakości nawierzchnią, osobnymi pasami drogowymi dla pojazdów włączających się do ruchu, a także ogrodzeniem zapobiegającym przedostawaniu się dzikich zwierząt na jezdnię. Różne są oznaczenia autostrad. W Polsce ich numery poprzedzone są literą A, w Wielkiej Brytanii jest to litera M, a w Czechach i na Słowacji litera D. Co ciekawe, nie ma jednego, uniwersalnego standardu autostrad. Każde państwo reguluje w swoim prawodawstwie parametry, jakie spełniać ma droga, by można było ją zakwalifikować jako autostradę. Na skutek tego droga, która w jednym państwie może być autostradą, w innym kraju spełniać może parametry co najwyżej drogi ekspresowej. Pierwsza na świecie autostrada powstała we Włoszech, a oddano ją do użytku w roku 1924.